БАКАЛАВРИ І МАГІСТРИ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 134

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Освітня програма
«АВІАЦІЙНІ ДВИГУНИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ»

PHD
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 142

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Освітня програма
«ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Програми навчання I-II рівнів освіти

Кафедра конструкції авіаційних двигунів випускає за спеціальністю 134 — «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за освітньою програмою «Авіаційні двигуни і енергетичні установки».
Випускники кафедри можуть отримати кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Випускники шкіл
Перший рівень освіти
Термін навчання 3р 10міс.

Магістр

Освітньо-професійна програма
Другий рівень освіти
Термін навчання 1р 4міс

Магістр

Освітньо-професійна програма
Другий рівень освіти
Термін навчання 1р 9міс

Програми навчання III рівня освіти

Кафедра конструкції авіаційних двигунів приймає до аспірантури за спеціальністю 142 — «Енергетичне машинобудування» за освітньо-науковою програмою «Енергетичне машинобудування«.

Доктор філософії

Освітньо-наукова програма
Третій рівень освіти
Термін навчання 4р

Бажаєте детальніше ознайомитися зі структурою і компонентами освітніх програм?

Переходьте за наступними посиланнями.

Бакалавр

Випускники шкіл
Термін навчання 3р 10міс

Магістр

Освітньо-професійна програма
Термін навчання 1р 4міс

Магістр

Освітньо-наукова програма
Термін навчання 1р 9міс

Доктор Філософії (PhD)

Термін навчання 4р

Що вивчають наші студенти?

Коренем англійского слова ENGINEER (інженер) є слово ENGINE (двигун)
Авіаційний газотурбінний двигун за правом вважається технологічно найскладнішим механізмом, який створила людина, тому випускники нашої кафедри — фахівці найвищого класу! Це люди, які здатні проєктувати й діагностувати будь-які технічні системи будь-якої складності!

Під час навчання за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» студенти опановують ряд фундаментальних, загальноінженерних і спеціальних дисциплін.

Хімія, Фізика, Вища математика, Інженерна графіка, Комп’ютерне моделювання

Авіаційне матеріалознавство, Механіка матеріалів і конструкцій, Теорія машин і механизмів, Теорія і розрахунок лопатєвих машин, Теорія повітряно-реактивних двигунів.

А завершується навчання курсом спеціалізованих дисциплін

Спеціалізовані курси

КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

Метою навчання є формування навичок та вмінь комп’ютерного моделювання, проєктування і розрахунку конструкцій авіаційних газотурбінних і поршневих двигунів, створюваних на їх основі енергоустановок, а також агрегатів і систем керування. У рамках цієї спеціалізації виконуються курсові проєкти з проєктування поршневого двигуна і одного з вузлів газотурбінного двигуна. Студенти здобувають традиційну для ХАІ фундаментальну підготовку в області авіаційних двигунів і енергетичних установок з акцентом на освоєння і застосування сучасних методів проєктування та інформаційних технологій.

Спеціалізовані курси

АВІАЦІЙНІ АГРЕГАТИ

Авіаційні агрегати — дуже складні й відповідальні системи, що працюють в умовах великих перепадів температур, перевантажень і вібрацій. До їхньої надійності високі вимоги. Тому їх вивченню на нашій кафедрі приділяють особливу увагу. Метою навчання є формування навичок і вмінь розрахунку та комп’ютерного проєктування паливних, мастильних, повітряних і протиобмерзних систем, систем автоматичного керування, виконавчих механізмів, систем автоматичного управління і регулювання авіаційних двигунів.

Спеціалізовані курси

КОМП'ЮТЕРНА ДІАГНОСТИКА ДВИГУНІВ

Одним із найбільш затребуваних у світі напрямків підготовки студентів є розробка і застосування систем комп’ютерної діагностики авіаційних, танкових і автомобільних двигунів, а також газотурбінних приводів. На кафедрі працює лабораторія діагностики двигунів, тому студентам нашої кафедри ми викладаємо найостанніші досягнення в цій галузі, а основними об’єктами вивчення є сучасні комп’ютерні технології діагностики стану технічних об’єктів, математичні моделі двигунів і енергетичних установок з урахуванням можливих експлуатаційних дефектів, експлуатація двигунів і установок за їх технічним станом та рівнем надійності, методи, алгоритми та програмні засоби комп’ютерного аналізу технічного стану двигунів і агрегатів, бортові і наземні комп’ютерні системи діагностування двигунів і агрегатів.